Artist: Olga Virezoub  
  Song: Ne Poy, Krasavitsa, Pri Mne